ایمیل
رمز عبور
[ ثبت نام در سايت ]  

مراكز تائيد نسخ

آدرس مراكز تائيد نسخه :

 

 

1 – تامين اجتماعي : كارگر شمالي _ روبري پارك لاله نرسيده به خيابان فاطمي

 

2 – كاركنان دولت : خيابان فاطمي روبروي سازمان آب

 

3 – ارتش :

 

      شعبه سخايي : خيابان حافظ  ‌‍، چهار راه عزيزخان ،خيابان سرهنگ سخايي

      شعبه نوبنياد : خيابان پاسداران ، بهارستان دهم

      شعبه شرق : خيابان دماوند ، ميدان امامت ، تقاطع نيشابور ، خيابان شهيد طوفاني پ 27

      شعبه غرب : خيابان آزادي ، روبروي ايران فيلم ، كوچه نورگاه ، پ 3 و 4

 

 

 


Skip Navigation Links
Copyright (C) All rights Reserved by 29Farvardin Drugstore